Ježci

Třída Ježků se nachází v přízemí pavilonu B a je svým vybavením určena pro malé děti ve věku od tří do čtyř let. Třída se člení na zadní velkou hernu využívanou k setkávání dětí a sportovním aktivitám a přední hernu s ložnicí. Třída disponuje přístupem k užitkové zahrádce, která se neobejde bez malých pomocníků a využívá metod environmentálního vzdělávání v co nejvíce možné míře.

Třídní učitelky:
Jana Svatoňová
Bc. Veronika Čížková

Třídní telefon:
+420 720 335 847

 

Věková skupina : 3-4
Kapacita třídy : 26
Provozní doba : 06:30 - 15:30